Bölüm Kurulu

Öğr. Gör. Nurşen ÜNLÜ        Başkan

Öğr. Gör. İzzet KAYA                Üye

Öğr. Gör. Sait PEKİN                Üye