HOŞGELDİNİZ

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü, işletmelerin muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe servislerinde görev üstlenebilecek ya da yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek, nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan bir yükseköğretim programıdır. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı öğrencilerine; alanı ile ilgili paket programları çalıştırabilme, bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmalar yapabilme, ticari hayatta kullanılan defterleri (yevmiye defteri, büyük defter, envanter defteri, serbest meslek defteri, karar defteri, işletme defteri vb.) mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilme alışkanlıkları kazandırılmaya çalışılmaktadır. . Bu hedef doğrultusunda; muhasebe alanındaki temel ilkeleri kavrayabilen, muhasebenin fonksiyonlarını ve muhasebenin yönetimdeki önemini özümseyebilen, hukuki sorumluluklarını bilen, etik değerlere saygılı, mesleği ile ilgili mevzuatı izleyen ve ticari hayatta kullanılan tüm belgeleri tanıyan, düzenleyen ve saklayabilen, planlı ve sistemli çalışma alışkanlığı kazanmış elemanlar çalışma hayatına hazırlanmaktadır.

Etkinlikler ( Tüm Etkinlikler )